עברית

Accessibility

Change text size

Change colors

Show links

Accessibility statement

your bag is empty.

 

leon

סול קליינרמן

אמנות היא התשוקה שלי, אהבה,חלקת שקט היא מכילה אותי, מסדרת ומבלבלת ,ההתבטאות הכנה ביותר למי שאני.. אני בתהליך של בדיקת חומרים ונושאים,מחפשת ומתנסה. שואפת להמשיך להתפתח להמשיך ללמוד.

length: 30 cm
width: 21 cm

  • סוג:  רישום בעט

117.00 

In stock

leon