עברית

Accessibility

Change text size

Change colors

Show links

Accessibility statement

your bag is empty.

 

ללא כותרת

אור רביב

אור רביב, בוגר המדרשה לאמנות בבית-ברל, 2013, חוקר בעבודותיו הדיגיטליות את שאלת קו הסיום. איך יודעים שהציור "גמור"? מתי יודע הצייר שעליו לעצור? עבודותי מתכתבות, מעבר לפער השנים, עם ציוריו של טרנר. העובדה שמדובר גם באמנות ממוחשבת, דיגיטלית, מחברת אותו לשורשי בעיית העצירה של טיורינג.

length: 160 cm
width: 90 cm

3,000.00